Velden met een * zijn verplicht
Doet u mee met een motorisch aangedreven voertuig? Hiervoor dient u de volgende zaken in een mail op te sturen: een kopie van het rijbewijs van de chauffeur(s) en kopie van de verzekeringspolis waarin vermeld is dat de wagen mee mag doen in een carnavalsoptocht.


 

Mocht U nog vragen hebben neem dan contact op met info@hakaop.nl.

Voor het keuren van de wagen zal telefonisch contact met u worden opgenomen. Zorg dat er dan iemand aanwezig is bij de wagen.

Met nadruk wordt gesteld dat zichtbaar alcohol gebruik niet is toegestaan en dat bij overtreding de groep uit de optocht wordt gezet zonder uitbetaling van het startgeld en een jury beoordeling.

Wagens dienen na de optocht weggebracht te worden en NIET in de omliggende straten of op braak liggende terreinen geparkeerd te worden.

U loopt of rijdt mee op eigen risico en heeft kennis genomen van het reglement welke gedownload kan worden van onze website, www.hakaop.nl. De Stichting HaKaOp of haar bestuursleden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook voor, tijdens of na de optocht.

Het niet juist of onvolledig invullen van het inschrijfformulier geeft uitsluiting van deelname aan de Haaksbergse carnavalsoptocht.

 


Ja, ik heb kennis genomen van het optochtregelement en zal me hieraan houden!

Verstuur de kopieën van het rijbewijs en de verzekeringspolissen onder vermelding van uw naam, per e-mail naar info@hakaop.nl

Opmerkingen:
Eenlingen en duo’s krijgen standaard 5 meter opstelplaats
Kleine loopgroepen krijgen standaard 8 meter opstelplaats
Grote loopgroepen krijgen standaard 10 meter opstelplaats
Kleine wagens krijgen standaard 25 meter opstelplaats
Grote wagens krijgen standaard 40 meter opstelplaats