Carnaval 2021

By | Nieuws | No Comments

Beste carnavalisten,

In heel Nederland staat het doorgaan van evenementen nog steeds onder druk vanwege de coronamaatregelen.

In navolging van eerdere communicatie is er afgelopen week een overkoepelend overleg geweest.
De stichting HaKaOp (Haaksbergse Karnavals Optocht), de VOB (Verlichte Optocht Buurse) en de gemeente Haaksbergen.

We hebben het nieuwe seizoen besproken en gekeken naar de mogelijkheden die
er zijn om de geplande optocht 2021 op een verantwoorde wijze te kunnen
organiseren en vieren.

Helaas, grote groepen mensen bij elkaar brengen met de restricties van anderhalve meter afstand tot elkaar
houden, is op dit moment en waarschijnlijk ook voor langere tijd, onverantwoord. Daarnaast zijn er grote onzekerheden over de de komende periode en nog te treffen maatregelen.

Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten dat de carnavalsoptocht die voor februari 2021 gepland stond helaas niet door kan gaan.

De HaKaOp hoopt dat u begrip hebt voor dit besluit.

Met vriendelijk groet;
Cindy Pierik
Secretaris HaKaOp