Bestuur en Commissies

Voorzitter
Henri Oosting
bestuur@hakaop.nl

Secretaris
Cindy Pierik
bestuur@hakaop.nl

Penningmeester
Edith Leferink
bestuur@hakaop.nl

Optochtcommissie
Edwin Lammersen, Sjoerd Scheggetman en Daan Lenderink
optochtcommissie@hakaop.nl

Sponsoring
Roy Haasewinkel

Over ons

De stichting HaKaOp (Haaksbergse Karnavals Optocht) is in 1992 opgericht. De HaKaOp is verantwoordelijk voor het organiseren van de jaarlijkse carnavalsoptocht in Haaksbergen en alle daaraan verwante, directe en indirecte, activiteiten.

De HaKaOp kent een onafhankelijk dagelijks bestuur, dit betekent dat geen van de leden van het dagelijks bestuur een bestuursfunctie heeft binnen een vereniging van een carnavalsvereniging in de gemeente Haaksbergen. Daarnaast kent de HaKaOp een optochtcommissie, een commissie verkeer en veiligheid en een commissie PR&Media. De HaKaOp werkt samen met de carnavalsverenigingen in de gemeente Haaksbergen, een uitbater voor het feest in de feesttent op de Markt, verschillende hulpdiensten en de gemeente Haaksbergen.

Het carnavalsweekend is het belangrijkste weekend in het jaar voor de HaKaOp. Samen met de deelnemers aan de optocht proberen zij in Haaksbergen een mooie en kleurrijke optocht te presenteren.

Optochtcommissie

De optochtcommissie houdt zich bezig met de jaarlijkse organisatie van de Haaksbergse Karnavals Optocht, die op carnavalszaterdag plaats vindt. De commissie zet de route uit, behandeld de inschrijvingen, keurt de carnavalswagens en is hét aanspreekpunt voor alle deelnemers aan de Haaksbergse Karnavals Optocht.

Deze optochtcommissie houdt zich ook bezig met de veiligheid in en om de carnavalsoptocht, van verkeersregelaars, wegafzettingen en contact met hulpdiensten tot het vrijmaken van de route waar de optocht langs komt. 

Sponsorcommissie

De sponsorcommissie streeft er na om gelden ten gunste van de Haaksbergse Karnavals Optocht te generen, doormiddel van het aanbieden van sponsorpakketten op maat aan personen en bedrijven die de carnaval in Haaksbergen een warm hart toedragen. De opbrengst van deze sponsoring stroomt rechtstreeks naar de start- en prijzengelden, na aftrek van kosten die de organisatie van de optocht met zich meebrengt.